Sökning

SLS 879 Fotografier av byggnadsskick, jordbruk, slottsruiner, midsommarstång (1967)

Samling
Fotografier av byggnadsskick, jordbruk, slottsruiner, midsommarstång, tagna ca 1870.

Jfr SLS 274.
Samlingens omfattning
60 fotografier
61 digitala objekt
8 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 879
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1967