Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

SLS 896 Folktypsbilder (1920-2017)

Samling
I samlingen ingår fotografier (folktypsbilder) tagna vid musikfesten i Helsingfors sommaren 1920 av J. P. Mouritzen, samt en kopia av en artikel av Harry Federley i Veckans krönika 5.11.1921. Tillägg 2017: positiv, negativ (ca 218 st, delvis kopior av folktypsbilderna) och brev, överförda från Folkhälsans arkiv.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
173 sidor
391 fotografier
Språk
svenska
Signum SLS 896
Personer
Ämnen
Användarrättigheter förbehåll
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1920-2017

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.