SLS 92 Roswalls notbok (1796-1804)

Samling
Handskriven notbok.

Enligt Ernst Lagus har notboken inlämntas till Svenska litteratursällskapet 1892 av stationsinspektören R.R. Roswall, som också uppgav att den tidigare har ägts av kantorerna Ylenius och Caselius i Björneborg (Johan Ludvig Runebergs hundraårsminne. Festskrift den 5 februari 1904, s. 318.) Enligt Folkkultursarkivets katalog skulle den ha inlämnats av Alfons Takolander 1904. Enligt Eero Nallinmaa tyder innehållet på att den skulle ha tillkommit i Åbo.

Behandlad i Eero Nallinmaas avhandling: "Erik Ulrik Spoofin nuottikirja". Tampere 1969. Eero Nallinmaa: Barokkimenuetista masurkkaan. Särveltutkimuksia. Tampere 1982.
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
103 sidor
SignumSLS 92
Personer
Ämnen
Innehåll/delar1 poster
AnvändarrättigheterFri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1796-1804