SLS 933 Traditioner om kaffet och kaffedrickning (1968)

Samling
Svar på Folkkultursarkivets pristävling nr 11 med frågor rörande traditioner om kaffet och kaffedrickning. Diverse teckningar och fotografier ingår i texten.

Frågelistan fritt tillgänglig.
Samlingens omfattning
0,14 hyllmeter
1415 sidor
3 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLS 933
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum 1968