Sökning

SLS 95 Traditionsuppteckningar (1903-1904)

Samling

Sägner, visor, spelmansmusik, melodier för fiol, talharpa, säckpipa, sjungna melodier.

Samlingen är en del av Unesco världsminne. Sammanlagt 544 samlingar av de äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv upptogs på den nationella listan år 2021.

Se artikeln: Bland Estlands svenskar i Förhandlingar och uppsatser 18. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1905.

Personer
Signum
SLS 95
Ämnen
Samlingens omfattning
0,07 hyllmeter
2 arkivenheter
34 fotografier
37 digitala objekt
65 sidor
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1903-1904
Begränsa samlingen