Sökning

SLS 95 Traditionsuppteckningar (1903-1904)

Samling
Sägner, visor, spelmansmusik, melodier för fiol, talharpa, säckpipa, sjungna melodier.

Se artikeln: Bland Estlands svenskar i Förhandlingar och uppsatser 18. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1905.
Samlingens omfattning
0,07 hyllmeter
2 arkivenheter
34 fotografier
37 digitala objekt
65 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 95
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1903-1904