SLS 95 Traditionsuppteckningar (1903-1904)

Samling
Sägner, visor, spelmansmusik, melodier för fiol, talharpa, säckpipa, sjungna melodier.

Se artikeln: Bland Estlands svenskar i Förhandlingar och uppsatser 18. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1905.
Samlingens omfattning
0,07 hyllmeter
2 arkivenheter
34 fotografier
65 sidor
SignumSLS 95
Personer
Ämnen
Innehåll/delar37 poster
AnvändarrättigheterFri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1903-1904