Sökning

SLS 990 a Utvandrarna. Minnen om emigrationen från Finlands svenskbygder (1970)

Samling
175 svar på förfrågan om emigrationen från Finlands svenskbygder.

Frågelistan fritt tillgänglig.
Arkivbildare Folkkultursarkivets pristävling nr 13
Samlingens omfattning
0,61 hyllmeter
10 arkivenheter
19 digitala objekt
1973 sidor
Språk
svenska
Signum SLS 990 a
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1970

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.