SLSA 1008, ÖTA 204 Christer Bouchts arkiv (1947)

Arkiv
Christer Bouchts arkiv består av korrespondens, manuskript, tal, föredrag, handlingar med anknytning till olika expeditioner samt tidningsurklipp och tryckalster. I arkivet ingår fotografier, ljudband och filmer från expeditioner. Christer Bouchts ex. av "Vasungavisor" (Vasa Nations sångbok) med hälsningar och anteckningar samt renskriven sångtext av Lorentz von Numers 1942.

Arkivet förvaras i Vasa med parallellsignum ÖTA 204.
Samlingens omfattning
10,05 hyllmeter
1300 fotografier
135 arkivenheter
236 filmer
6 ljudband
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 1008, ÖTA 204
SignumSLSA 1008, ÖTA 204
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen, Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Datum1947–1996