Sökning

SLSA 1008, ÖTA 204 Christer Bouchts arkiv (1947-1996)

Arkiv

Christer Bouchts arkiv består av korrespondens, manuskript, tal, föredrag, handlingar med anknytning till olika expeditioner samt tidningsurklipp och tryckalster. I arkivet ingår fotografier, ljudband och filmer från expeditioner. Christer Bouchts ex. av "Vasungavisor" (Vasa Nations sångbok) med hälsningar och anteckningar samt renskriven sångtext av Lorentz von Numers 1942.

Arkivet förvaras i Vasa med parallellsignum ÖTA 204.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1008, ÖTA 204
Ämnen
Samlingens omfattning
10,05 hyllmeter
1300 fotografier
135 arkivenheter
236 filmer
251 digitala objekt
6 ljudband
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen, Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Datum
1947-1996

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.