Sökning

SLSA 1018 Robert Alftans arkiv (1951-2017)

Arkiv

Arkivet innehåller Robert Alftans personliga handlingar, korrespondens, fotografier, skönlitterära manuskript, artiklar, dagböcker m.m. med anknytning till hans verksamhet som journalist och författare.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Robert Alftan har även material i Teatermuseets arkiv.

Personer
Signum
SLSA 1018
Ämnen
Samlingens omfattning
119 arkivenheter
16 ljudband
20 digitala objekt
5 filmer
550 fotografier
9 hyllmeter
Språk
svenska
finska
engelska
tyska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1951-2017

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.