Sökning

SLSA 1020 Fredrika Runebergs arkiv (1830)

Arkiv

I Fredrika Runebergs arkiv ingår manuskript bl.a. till Teckningar och drömmar och Min pennas saga. I arkivet ingår även brev till Fredrika samt till bl.a. Gabriella och Lorenzo Runeberg, fotografier, Fredrikas hushållsbok från 1835-1842 och föredrag och anteckningar rörande familjen Runeberg av Estrid Furuhjeln (f. Runeberg). Endel av materialet är i samtida avskrifter.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1020
Ämnen
Samlingens omfattning
0,16 hyllmeter
4 arkivenheter
4 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1830-talet-1910