SLSA 1050 Vetenskapliga småarkiv (1865)

Arkiv
Samlingen innehåller flera små arkiv av olika arkivbildare som av HLA sammanförts under samma huvudsignum. Fotografier. Material med anknytning till Leila Topelius g. Genetz, Zacharias Topelius, Fredrik Hedberg, Severin Tigerstedt, Carin Madsén, Ines Wilhelmsson, Nora Krüger f. von Fieandt, Otto Seidenschnur, Marie Lüsch, Gunnar Björling, Gösta Sundholm, Greta Moring, Privata Svenska flickskolan i Helsingfors, Gustaf Schönberg, Else Maj Johansson, Mogenpört ös byaförening, Bruno Cajan, Hanna Hagbom, Georg Golowin, Anni Blomqvist, Filip Modeen, Carl Sederholm, Arvid J.A.H. Roos, Georg P. Fraenkel, Ernst von Born, Björn Kurtén, Astrid Linde, Arlex Blomqvist, Linnea Lindström, Albert Gebhard, Vår Tid, Lars Huldén, Ebbe Linde, Svenska konsthistorikerföreningen i Finland, Gösta Tengström, Leo Holmberg, Rut Hammaren, Lennart Rafael Hammaren, Dag Hemdal, Lorenzo Runeberg, Anita Bergroth, Annikki Aro, Einar Wikberg, Bruno Nylander, Egid Elfvengren, Kresty, Vådö, Vårdö, Per Maaranniitty, Amalia Nordberg, syskonen Sonck, Bertel Svartström, Ebba Oljemark, Carl Gustaf Ruuth, Tove Jansson, Björn och Glory Sjöberg, E. Cedercreutz, Fredrika Bremer, Carl von Feilitzen, Bertel Gripenberg, Erwin Gripenberg, Thomas Gripenberg, Oscar Tengström, okänd soldat, Tyra Borg, Ronny Rönnqvist, Mikael Lybeck, Carl Fredrik Öller, Torsten Bärlund

Ang. Bruno Edvard Cajan (SLSA 1050 Div. 13) se även FKA: SLS 1963 Minnesbok som tillhört Wilhelmina och Hilda Olivia Cajan, Björneborg.Material gällande Tove Jansson finns även i ÅAB:s handskriftsavdelning samt vid KIA/SKS.
Samlingens omfattning
0,78 hyllmeter
263 fotografier
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 1050
SignumSLSA 1050
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum1865–1989