Sökning

SLSA 1051 Maire Peltonens arkiv‎ (1918–2023)

Arkiv

Arkivet innehåller korrespondens, handlingar och fotografier i anknytning till Maire Westerholms (g. Peltonen) tid som krigsbarn i Göteborg i Sverige åren 1940-1945. En stor del av korrespondensen är renskriven. Arkivet innehåller även en dagbok från 1945-1946 samt ett ljudband med en intervju med Anna Winberg. Även handlingar och foton gällande det Blå huset i Åbo (Wikeströmska huset), Svartå bruk och dess historia samt inbördeskriget 1918.

Kontext
Arkivbildare
Maire Ane Lillian Peltonen
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1051 (Unik identifiering)
Aktör för ämne
Karl Frans Westerholm
Ämnen
Datum
1918–2023
Andra titlar
Maire Peltonens arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.28 hm
Förvaringsenheter 5.0 st.
Fotografier 68.0
Ljud 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Göteborg, Göteborg, Västergötland, Sverige
Sverige, Sverige
Åbo, Åbo, Egentliga Finland, Finland

Maire Peltonens arkiv‎ (1918–2023) SLSA 1051

Visa hel samlingen