Sökning

SLSA 1051 Maire Peltonens arkiv (1918-2018)

Arkiv

Arkivet innehåller korrespondens, handlingar och fotografier i anknytning till Maire Westerholms (g. Peltonen) tid som krigsbarn i Göteborg i Sverige åren 1940-1945. En stor del av korrespondensen är renskriven. Arkivet innehåller även en dagbok från 1945-1946 samt ett ljudband med en intervju med Anna Winberg. Även handlingar och foton gällande det Blå huset i Åbo (Wikeströmska huset), Svartå bruk och dess historia samt inbördeskriget 1918.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1051
Ämnen
Samlingens omfattning
0,1 hyllmeter
1 ljudband
2 arkivenheter
2 digitala objekt
68 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1918-2018