Sökning

SLSA 1052 Arkivet för Östsvenska kvinnoförbundet r. f. (1938-1997)

Arkiv
Materialet i arkivet härstammmar huvudsakligen från tiden efter krigen då föreningen varit verksam i Helsingfors. I arkivet ingår Östsvenska kvinnoförbundets årsberättelser, protokoll (1938–1993), kassaböcker (1950–1989), medlemsförteckningar, historik, programhäften och urklipp. I arkivet ingår också handlingar, bl.a. årsberättelser och protokoll, rörande föreningarna Östsvenska Blomsterfondföreningen r. f. , De gamlas hem r. f., Mjölkdroppen i Wiborg r. f., Julnissarna i Wiborg r. f. , Svenska flickskolan i Wiborg - festkommittén och Gamla Viborgares Väl r.f
Arkivbildare Östsvenska kvinnoförbundet r. f.
Samlingens omfattning
0,88 hyllmeter
15 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1052
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1938-1997

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.