SLSA 1052 Arkivet för Östsvenska kvinnoförbundet r. f. (1938-1997)

Arkiv
Materialet i arkivet härstammmar huvudsakligen från tiden efter krigen då föreningen varit verksam i Helsingfors. I arkivet ingår Östsvenska kvinnoförbundets årsberättelser, protokoll (1938–1993), kassaböcker (1950–1989), medlemsförteckningar, historik, programhäften och urklipp. I arkivet ingår också handlingar, bl.a. årsberättelser och protokoll, rörande föreningarna Östsvenska Blomsterfondföreningen r. f. , De gamlas hem r. f., Mjölkdroppen i Wiborg r. f., Julnissarna i Wiborg r. f. , Svenska flickskolan i Wiborg - festkommittén och Gamla Viborgares Väl r.f
Samlingens omfattning
0,88 hyllmeter
15 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1052
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.