Sökning

SLSA 1052 Arkivet för Östsvenska kvinnoförbundet r. f. (1905-1997)

Arkiv

Materialet i arkivet härstammmar huvudsakligen från tiden efter krigen då föreningen varit verksam i Helsingfors. I arkivet ingår Östsvenska kvinnoförbundets årsberättelser, protokoll (1938–1993), kassaböcker (1950–1989), medlemsförteckningar, historik, programhäften och urklipp. I arkivet ingår också handlingar, bl.a. årsberättelser och protokoll, rörande föreningarna Östsvenska Blomsterfondföreningen r. f. , De gamlas hem r. f., Mjölkdroppen i Wiborg r. f., Julnissarna i Wiborg r. f. , Svenska flickskolan i Wiborg - festkommittén och Gamla Viborgares Väl r.f

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1052
Ämnen
Samlingens omfattning
0,92 hyllmeter
17 arkivenheter
37 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1905-1997