SLSA 1063 Oscar och Heidi Parlands arkiv (1840)

Arkiv
I arkivet ingår bl.a. brev, manuskript, handlingar rörande läkarverksamheten, ekonomiska handlingar, teckningar, fotografier, reproduktioner och handlingar rörande Osvald, Maria och Henry Parland, Vilhelm Sesemann och Walter och Lina Runeberg.
Samlingens omfattning
20 hyllmeter
243 arkivenheter
997 fotografier
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 1063
SignumSLSA 1063
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri sluten
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1840–1997