Sökning

SLSA 1070 Stensböle gårds arkiv‎ (1500–1900)

Arkiv

I arkivet ingår dels juridiska, ekonomiska och övriga handlingar rörande gårdsdriften på Stensböle, dels personhandlingar rörande medlemmar av släkterna von Ammondt, Boije af Gennäs, Estlander, Rotkirch, Segerstråle, Wallensköld, Wallenius och Wallensköld-Rotkirch. I arkivet ingår även en större mängd fotografier och ca 70 kartor från 1700-1900-talen.

Kontext
Arkivbildare
Stensböle gård
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1070 (Unik identifiering)
SLSA 1070 (Gammal teknisk)
Ämnen
Datum
1500–1900
Information om begränsad tillgång
Information om begränsad tillgång

Andra titlar
Stensböle gårds arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 26.26 hm
Förvaringsenheter 253.0
Fotografier 5600.0
Kartor 70.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Borgå, Borgå, Östra Nyland, Finland
Stensböle, Borgå, Östra Nyland, Finland
Begränsa samlingen