Sökning

SLSA 1070 Stensböle gårds arkiv (1500-1900)

Arkiv
I arkivet ingår dels juridiska, ekonomiska och övriga handlingar rörande gårdsdriften på Stensböle, dels personhandlingar rörande medlemmar av släkterna von Ammondt, Boije af Gennäs, Estlander, Rotkirch, Segerstråle, Wallensköld, Wallenius och Wallensköld-Rotkirch. I arkivet ingår även en större mängd fotografier och ca. 70 kartor från 1700-1900-talen.
Arkivbildare Stensböle gård
Samlingens omfattning
250 arkivenheter
26,2 hyllmeter
461 digitala objekt
5600 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 1070
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1500-1900-talet