SLSA 1074 Kyrkslätt skyddskårs arkiv (1925)

Arkiv
I arkivet ingår protokoll, årsberättelser, dagordnar och korrespondens, framförallt från Distriktstaben för Nylands Södra Skyddskårsdistrikt. I arkivet ingår även handlingar rörande skyddskårens idrottsliga verksamhet samt kartor och planritningar över idrottsplaner.

I samlingen SLS 1555 vid Folkkultursarkivet finns fotografier som berör Kyrkslätt skyddskår.
Samlingens omfattning
0,14 hyllmeter
2 arkivenheter
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 1074
SignumSLSA 1074
Personer
Ämnen
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum1925–1939