Sökning

SLSA 1074 Kyrkslätt skyddskårs arkiv (1925-1939)

Arkiv

I arkivet ingår protokoll, årsberättelser, dagordnar och korrespondens, framförallt från Distriktstaben för Nylands Södra Skyddskårsdistrikt. I arkivet ingår även handlingar rörande skyddskårens idrottsliga verksamhet samt kartor och planritningar över idrottsplaner.

I samlingen SLS 1555 vid Folkkultursarkivet finns fotografier som berör Kyrkslätt skyddskår.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1074
Ämnen
Samlingens omfattning
0,14 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum
1925-1939