Sökning

SLSA 1074 Kyrkslätt skyddskårs arkiv (1925-1939)

Arkiv
I arkivet ingår protokoll, årsberättelser, dagordnar och korrespondens, framförallt från Distriktstaben för Nylands Södra Skyddskårsdistrikt. I arkivet ingår även handlingar rörande skyddskårens idrottsliga verksamhet samt kartor och planritningar över idrottsplaner.

I samlingen SLS 1555 vid Folkkultursarkivet finns fotografier som berör Kyrkslätt skyddskår.
Arkivbildare Kyrkslätt skyddskår
Samlingens omfattning
0,14 hyllmeter
2 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1074
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1925-1939

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.