Sökning

SLSA 1080 Kyrkobrödrakårens i Helsingfors arkiv (1946-1998)

Arkiv
I arkivet ingår kyrkobrödrakårens protokoll, möteskallelser, årsberättelser, korrespondens, medlemsförteckningar, urklipp och ekonomiska handlingar m.m.
Arkivbildare Kyrkobrödrakåren i Helsingfors r.f.
Samlingens omfattning
0,26 hyllmeter
4 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1080
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum 1946-1998

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.