Sökning

SLSA 1081 Greta Olins arkiv

Arkiv

I arkivet ingår bl. a. fotografier, minnesalbum (1917-1918) diplom och intyg som tillhört fru Greta Olin (f. Hansson).

Fotografierna förvaras i samlingen på NB.

Personer
Signum
SLSA 1081
Ämnen
Samlingens omfattning
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
5 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.