Sökning

SLSA 1088 Lars von Haartmans arkiv‎ (1930–1998)

Arkiv

I arkivet ingår diktmanuskript, översättningar, brev, vetenskapliga observationer, artiklar, föreläsningar (på engelska) ringmärkningsförteckningar, filmer, fotografier, ljudband, insektböcker, en urklippsbok innehållande konstkrönikor m.m. Handritade och kolorerade spelkort (1866).

Filmerna, fotografierna och ljudbanden är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.

Kontext
Arkivbildare
Lars Arvid Axel Haartman
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1088 (Unik identifiering)
SLSA 1088 (Gammal teknisk)
Datum
1930–1998
Andra titlar
Lars von Haartmans arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 5.65 hm
Förvaringsenheter 74.0
Fotografier 600.0
Ljud 6.0
Rörlig bild 4.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket