Sökning

SLSA 1104 J.L. och Fredrika Runebergs arkiv (Borgåsamlingen) (1807-1879)

Arkiv

Arkivet innehåller Fredika och J. L. Runebergs efterlämnade handlingar. I arkivet finns J. L. Runebergs manuskript och koncept bl. a. till Fänrik Ståls sägner, Runebergs brevsamling, telegram, personliga handlingar, ekonomiska handlingar, översättningar, anteckningar m.m. I arkivet ingår även Fredrika Runebergs manuskript (bl. a. till Fru Catharina Boije och hennes döttrar och till Teckningar och drömmar), brevsamling, tidningsurklipp med hennes texter, personliga handlingar samt bl. a. Fredrikas ritningar över hemgården i Åbo före 1827. Större delen av arkivet finns att tillgå på mikrokort.

Samlingen ägs av finska staten. Borgåsamlingen finns både fotokopierad (serierna I-IV, se unis egen förteckning) på HUB och mikrofilmad (se katalog över mikrofilmat material)

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1104
Ämnen
Samlingens omfattning
17 arkivenheter
2 hyllmeter
29 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1807-1879