Sökning

SLSA 1104 J.L. och Fredrika Runebergs arkiv (Borgåsamlingen) (1807-1879)

Arkiv
Arkivet innehåller Fredika och J. L. Runebergs efterlämnade handlingar. I arkivet finns J. L. Runebergs manuskript och koncept bl. a. till Fänrik Ståls sägner, Runebergs brevsamling, telegram, personliga handlingar, ekonomiska handlingar, översättningar, anteckningar m.m. I arkivet ingår även Fredrika Runebergs manuskript (bl. a. till Fru Catharina Boije och hennes döttrar och till Teckningar och drömmar), brevsamling, tidningsurklipp med hennes texter, personliga handlingar samt bl. a. Fredrikas ritningar över hemgården i Åbo före 1827. Större delen av arkivet finns att tillgå på mikrokort.

Samlingen ägs av finska staten. Borgåsamlingen finns både fotokopierad (serierna I-IV, se unis egen förteckning) på HUB och mikrofilmad (se katalog över mikrofilmat material)
Samlingens omfattning
17 arkivenheter
2 hyllmeter
29 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLSA 1104
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1807-1879

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.