SLSA 1114 Släkten Thesleffs / Theslöfs arkiv (1840-1984)

Arkiv
Arkivet innehåller bl.a. brev och fotografier rörande Aili Lindfors (f. Theslöf), brev, manuskript och särtryck rörande etnografen och naturvetaren Arthur Thesleff, handlingar rörande arkitekten Fredrik Thesleff samt andra medlemmar av släkten.

Material rörande släkten Thesleff / Theslöf förvaras även i Riksarkivet, Krigsarkivet, Åbo Akademis bibliotek, Kungliga biblioteket i Stockholm samt i privatsamlingar hos de olika släktgrenarna.
Samlingens omfattning
0,8 hyllmeter
10 arkivenheter
1758 fotografier
4 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLSA 1114
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.