Sökning

SLSA 1114 Släkten Thesleffs / Theslöfs arkiv (1840-1984)

Arkiv

Arkivet innehåller bl.a. brev och fotografier rörande Aili Lindfors (f. Theslöf), brev, manuskript och särtryck rörande etnografen och naturvetaren Arthur Thesleff, handlingar rörande arkitekten Fredrik Thesleff samt andra medlemmar av släkten.

Material rörande släkten Thesleff / Theslöf förvaras även i Riksarkivet, Krigsarkivet, Åbo Akademis bibliotek, Kungliga biblioteket i Stockholm samt i privatsamlingar hos de olika släktgrenarna.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1114
Ämnen
Samlingens omfattning
0,8 hyllmeter
10 arkivenheter
1758 fotografier
4 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1840-1984