Sökning

SLSA 1119 Släkten Borgströms arkiv (1844-1969)

Arkiv
Arkivet innehåller brev och handlingar rörande Georg Borgström (1842–1920) och Hilda Louisa Charlotta Borgström (f. Hagströmer (1847–1916) samt deras barn Louise Carolina Wahl (1878-1960l) f. Borgström och Johan Henrik Leonard Borgström (f. 1876) samt August Borgström (1844-1899). I arkivet ingår även ekonomiska handlingar bl.a. bokföring rörande Örnvik, Thurholms kassabok och handlingar rörande Östersundoms samlingslokal. Fotografier.
Arkivbildare Borgström släkten
Samlingens omfattning
2,2 hyllmeter
39 arkivenheter
43 fotografier
5 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLSA 1119
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1844-1969

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.