SLSA 1120 Familjen Mörnes arkiv (1839-1992)

Arkiv
Familjen Mörnes arkiv innehåller en stor mängd familjebrev bl.a. Arvid Mörnes brev till hans mor Maria Gustava Mörne (f. Lindroos). I arkivet ingår även brev och handlingar rörande Oskar Mörne, Isidore Brenner, Signe Mörne (f. Hagelstam) och Håkan Mörne. Arkivet innehåller även manuskript av Arvid, Barbro och Gudrun Mörne samt tryckalster och fotografier.

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
143 fotografier
2,05 hyllmeter
36 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1120
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Datum ca 1839-1992

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.