SLSA 1125 Henrik Falcks geneologiska forskningsmaterial

Arkiv
Arkivet innehåller Henrik Falcks genealogiska forskningsmaterial rörande bland annat släkterna Falck, Tujulin, Meinander, Orraeus och Påsa.
Samlingens omfattning
2 hyllmeter
28 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1125
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket