SLSA 1141 Blomsterodlingens vänners i Finland arkiv

Arkiv
Medlemsförteckningar, cirkulär, handlingar rörande föreningens registrering, protokoll, års- och revisionsberättelse, kassaböcker, tidskrifter och fotografier.

Fotografierna förvaras i SLS arkiv på Riddaregatan 5.
Samlingens omfattning
0,3 hyllmeter
138 fotografier
9 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1141
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Nationalbiblioteket

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.