Sökning

SLSA 1150 Göran Schildts arkiv (1920-2000)

Arkiv
Arkivet innehåller loggböcker från resorna med Daphne, fotografier från resorna, korrespondens, manuskript och urklipp.
Samlingens omfattning
1 filmer
12000 fotografier
131 ljudband
67 arkivenheter
798 digitala objekt
8,5 hyllmeter
Språk
svenska
Signum SLSA 1150
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1920-2000