Sökning

SLSA 1165 Släkten Meinanders arkiv (1800-2004)

Arkiv
Arkivet innehåller handlingar rörande Greggböle gård, samt fotografier, handlingar och korrespondens rörande bl.a. Jakob Meinander, Karl Konrad Meinander, Martha Meinander, Harald Meinander och Carl Fredrik Meinander. Dikthäfte 1845 och handskriven bokkatalog som tillhört Jakob Meinander (1769-1866). Handlingar gällande Carl Henrik Meinander.

Se även SLSA 1022
Arkivbildare Meinander släkten
Samlingens omfattning
1710 fotografier
2 ljudband
780 digitala objekt
8,15 hyllmeter
98 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1165
Personer
Ämnen
Användarrättigheter delvis förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin S
Datum 1800-2004

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.