Sökning

SLSA 1169 Mary Hildéns arkiv‎ (1948–1954)

Arkiv

Arkivet innehåller korrespondens mellan Märta Andersin och Mary Hildén samt information om Bensows barnhem i Grankulla, dess grundare Sigrid Bensow samt brev från barnhemsbarn som bott där.

Kontext
Arkivbildare
Mary Hildén
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1169 (Unik identifiering)
SLSA 1169 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Bensows barnhem
Ämnen
Datum
1948–1954
Andra titlar
Mary Hildéns arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 2.0 hm
Förvaringsenheter 21.0
Fotografier 840.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Nationalbiblioteket
Relaterade platser
Grankulla, Grankulla, Nyland, Finland

Mary Hildéns arkiv‎ (1948–1954) SLSA 1169

Visa hel samlingen