SLSA 1179 Birgitta Bouchts arkiv (1940-2012)

Arkiv
Arkivet består av korrespondens, manuskript, handlingar rörande Bouchts böcker och verksamhet, seminarieprogram, studiematerial och anteckningar, handlingar rörande resor, samt tidskrifter och tidningsurklipp. I arkivet ingår även kassaböcker, telegram och övriga handlingar som tillhört arkivbildarens mor Karin Pihlström.
Samlingens omfattning
2,52 hyllmeter
39 fotografier
41 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1179
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum 1940-2012