Sökning

SLSA 1179 Birgitta Bouchts arkiv‎ (1940–2019)

Arkiv

Arkivet består av korrespondens, manuskript, handlingar rörande Bouchts böcker och verksamhet, seminarieprogram, studiematerial och anteckningar, handlingar rörande resor, samt tidskrifter och tidningsurklipp. I arkivet ingår även kassaböcker, telegram och övriga handlingar som tillhört arkivbildarens mor Karin Pihlström.

Kontext
Arkivbildare
Birgitta Boucht
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1179 (Unik identifiering)
SLSA 1179 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Karin Pihlström
Carita Nyström
Boklaget
Ämnen
Datum
1940–2019
Information om begränsad tillgång
Information om begränsad tillgång
Rajoitettu
Andra titlar
Birgitta Bouchts arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 2.96 hm
Förvaringsenheter 46.0
Fotografier 44.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Helsingfors, Helsingfors, Nyland, Finland
Gumbostrand, Sibbo, Östra Nyland, Finland
Stockholm, Stockholm, Uppland, Sverige
Sverige, Sverige
Österbotten, Österbotten, Finland
Åland, Åland, Finland
Italien, Italien

Birgitta Bouchts arkiv‎ (1940–2019) SLSA 1179

Visa hel samlingen