Sökning

SLSA 1198 Helena och Kurt Maranders släktarkiv‎ (1880–1970)

Arkiv

Brev och handlingar rörande nära släktingar till Helena Marander (f. Flodman): Järnhandlaren i Borgå Rudolf Flodmans (H.M:s far) korrespondens, handlingar rörande fastigheter, självbiografi "Mina lefnadsminnen", övriga antecknigar, fotografier m.m. Alli Engroos g. Flodman (H.M:s mor) brev från familj och släkt samt brev från guldsmeden Alvar A. Alm; Johan Hegesippus (Janne) Engroos (H.M:s morfar) samt hans döttrars Betty och Margit brev och personliga handlingar. Kurt Maranders bok "Rudolf Flodman. Järnhandlande och kommunalman i Borgå"(1996).

Fotografierna är tillgängliga i SLS arkiv på Riddaregatan 5. Handlingarna rörande Borgå Jernhandel och material om Rudolf Flodmans och Alli Flodmans verksamhet med direkt anknytning till Borgå förvaras i Borgå museum.

Kontext
Arkivbildare
Helena MaranderKurt Marander
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1198 (Unik identifiering)
Aktör för ämne
Alli Engroos
Johan Hegesippus Engroos
Rudolf Flodman
Betty Engroos
Margit Engroos
Ämnen
Datum
1880–1970
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.57 hm
Förvaringsenheter 8.0
Fotografier 88.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin S
Relaterade platser
Borgå, Borgå, Östra Nyland, Finland