SLSA 1209 Nils Erik Wickbergs arkiv (1878)

Arkiv
Skönlitterära och arkitekturrelaterade manuskript , korrespondens och handlingar såväl av privat karaktär som med anknytning till arkitektur, litteratur och konst. Handlingar rörande äldre generationer, fotografier, vykortsalbum samt material från tidiga år rörande fantasiländer. Böcker från Wickbergs bibliotek är införlivde med SLS bibliotek. Fotografierna förvaras i HLA.
Samlingens omfattning
5 hyllmeter
57 arkivenheter
750 fotografier
OrganisationSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventarienummer
SLSA 1209
SignumSLSA 1209
Personer
Ämnen
Innehåll/delar2 poster
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Datum1878–2001