Sökning

SLSA 1210 Vivica Bandlers arkiv (1890-2004)

Arkiv

Korrespondens, manuskript, handlingar rörande Bandlers verksamhet vid teatrar i Finland och utomlands, handlingar rörande olika projekt (bl.a. Hangö teaterträff och Svenska dagen Annorlunda), personliga handlingar, fotografier, urklipp, ljudband m.m. Brev, handlingar och fotografier rörande föräldrarna Ester-Margaret och Erik von Frenckell, (se SLSA 1210_2 respektive 1210_3.)

Ester-Margaret von Frenckells arkiv har signum 1210.2 och Erik von Frenckells arkiv 1210.3. Se respektive förteckningar.

Personer
Signum
SLSA 1210
Ämnen
Samlingens omfattning
1 filmer
28 ljudband
30,12 hyllmeter
428 digitala objekt
4766 fotografier
Språk
svenska
finska
franska
tyska
engelska
Användarrättigheter
Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1890-2004

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.