Sökning

SLSA 1218 Kvinnoskribentgruppens i Österbotten arkiv‎ (1978–2004)

Arkiv

Medlemsförteckningar, deltagarlistor, protokoll, korrespondens, programblad, seminariematerial, tidningsurklipp, rapporter, fotografier m.m.

Kontext
Arkivbildare
Kvinnoskribentgruppen i Österbotten
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1218 (Unik identifiering)
SLSA 1218 (Gammal teknisk)
Ämnen
Datum
1978–2004
Andra titlar
Kvinnoskribentgruppens i Österbotten arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.08 hm
Förvaringsenheter 2.0
Fotografier 25.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Österbotten, Österbotten, Finland

Kvinnoskribentgruppens i Österbotten arkiv‎ (1978–2004) SLSA 1218

Visa hel samlingen