Underhållsarbete kan orsaka dröjsmål i vår tjänst 13.4.2021 kl. 13–15.

Sökning

SLSA 1228 Centralförbundets för svenska teateramatörer i Finland r.f. arkiv (1964-1981)

Arkiv
Stadgar, protokoll, medlemscirkulär, korrespondens, kursmaterial, verksamhetsberättelser, turnématerial m.m. samt fotografier och urklipp från åren 1964-1981, dvs under Bjarne Lönegrens tid som ordförande för förbundet.
Samlingens omfattning
0,16 hyllmeter
3 arkivenheter
60 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 1228
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1964-1981

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.