Sökning

SLSA 1239 Monica Schildts arkiv (1924-2007)

Arkiv
Brev (1930-tal–2003), manuskript, dagböcker, anteckningar, personliga handlingar, fotografier m.m.
Samlingens omfattning
10 hyllmeter
4112 fotografier
654 digitala objekt
75 arkivenheter
Språk
svenska
franska
Signum SLSA 1239
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1924-2007

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.