Sökning

SLSA 1239 Monica Schildts arkiv (1924-2007)

Arkiv

Brev (1930-tal–2003), manuskript, dagböcker, anteckningar, personliga handlingar, fotografier m.m.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1239
Ämnen
Samlingens omfattning
10 hyllmeter
4112 fotografier
654 digitala objekt
75 arkivenheter
Språk
svenska
franska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1924-2007