Sökning

SLSA 1243 Släkten Standertskjölds biografi‎ (2001–2006)

Arkiv

Arkivet består av 27 ljudband samt övrigt material som tillkommit vid utarbetandet av en biografi över släkten Standertskjöld. Materialet består bl.a. av intervjuer med medlemmar av släkten, korrespondens och kommentarer till biografin.

Kontext
Arkivbildare
släkten Standertskjöld
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1243 (Unik identifiering)
SLSA 1243 (Gammal teknisk)
Datum
2001–2006
Information om begränsad tillgång
Information om begränsad tillgång
Rajoitettu
Andra titlar
Släkten Standertskjölds biografi
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.04 hm
Förvaringsenheter 1.0
Fotografier 236.0
Ljud 27.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R