Sökning

SLSA 1252 Thomas Wulffs arkiv (1958-2003)

Arkiv
Material kring Föreningen Fågel Fenix r.f. samt den kulturtidskrift med samma namn den gav ut.
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1252
Personer
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1958-2003

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.