Sökning

SLSA 1252 Thomas Wulffs arkiv (1958-2003)

Arkiv

Material kring Föreningen Fågel Fenix r.f. samt den kulturtidskrift med samma namn den gav ut.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1252
Ämnen
Samlingens omfattning
0,04 hyllmeter
1 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1958-2003