Sökning

SLSA 1252 Thomas Wulffs arkiv‎ (1958–2003)

Arkiv

Material kring Föreningen Fågel Fenix r.f. samt den kulturtidskrift med samma namn den gav ut.

Kontext
Arkivbildare
Thomas Wulff
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1252 (Unik identifiering)
Datum
1958–2003
Andra titlar
Thomas Wulffs arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 0.04 hm
Förvaringsenheter 1.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R

Thomas Wulffs arkiv‎ (1958–2003) SLSA 1252

Visa hel samlingen