Sökning

SLSA 1261 Ragnar Groundstroems arkiv (1917-1944)

Arkiv

Frontbrev. Brevväxling mellan makarna Ragnar Groundstroem och Caja f. Oksanen. Även övriga brev till och från Ragnar och Caja Groundstroem.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1261
Ämnen
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
7 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1917-1944