Sökning

SLSA 1261 Ragnar Groundstroems arkiv (1917-1944)

Arkiv
Frontbrev. Brevväxling mellan makarna Ragnar Groundstroem och Caja f. Oksanen. Även övriga brev till och från Ragnar och Caja Groundstroem.
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
7 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1261
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1917-1944

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.