Sökning

SLSA 1261 Ragnar Groundstroems arkiv (1917-1944)

Arkiv

Frontbrev. Brevväxling mellan makarna Ragnar Groundstroem och Caja f. Oksanen. Även övriga brev till och från Ragnar och Caja Groundstroem.

Personer
Signum
SLSA 1261
Ämnen
Samlingens omfattning
0,4 hyllmeter
7 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1917-1944