Sökning

SLSA 1269 J.F. Selins arkiv (1913-1970)

Arkiv

Brev och kort till hovrättsrådet Johan Fredrik Selin under hans fängelsetid i Kresty 1913-1914 samt övriga anteckningar från samma tid. Fotografier.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1269
Ämnen
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
115 fotografier
3 arkivenheter
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1913-1970