Sökning

SLSA 1269 J.F. Selins arkiv (1913-1970)

Arkiv
Brev och kort till hovrättsrådet Johan Fredrik Selin under hans fängelsetid i Kresty 1913-1914 samt övriga anteckningar från samma tid. Fotografier.
Samlingens omfattning
0,2 hyllmeter
115 fotografier
3 arkivenheter
Språk
svenska
Signum SLSA 1269
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1913-1970

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.