SLSA 1270 Svenska Teaterns arkiv (1860-2005)

Arkiv
Pjäsmanuskript, korrespondens, fotografier, administrativa och ekonomiska handlingar, affischer, scenografi- och dräktskisser, urklipp, programblad, repertoarböcker, husritningar m.m. I Svenska Teaterns arkiv ingår även ett antar mindre personarkiv gällande Adèle Weman, Nicken Rönngren, Runar Schauman, Carl-Axel Heiknert, May Pihlgren, Amos Anderson, August Arppe, Emilie Degerholm, Erik Lindström m.fl. samt ritningar av Saarinen, Benois och Chiewitz.
Samlingens omfattning
16400 fotografier
170 hyllmeter
SignumSLSA 1270
Personer
Ämnen
Innehåll/delar2202 poster
AnvändarrättigheterFri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Broberget
Datum1860-2005