Sökning

SLSA 1270 Svenska Teaterns arkiv (1860-2005)

Arkiv

Pjäsmanuskript, korrespondens, fotografier, administrativa och ekonomiska handlingar, affischer, scenografi- och dräktskisser, urklipp, programblad, repertoarböcker, husritningar m.m. I Svenska Teaterns arkiv ingår även ett antar mindre personarkiv gällande Adèle Weman, Nicken Rönngren, Runar Schauman, Carl-Axel Heiknert, May Pihlgren, Amos Anderson, August Arppe, Emilie Degerholm, Erik Lindström m.fl. samt ritningar av Saarinen, Benois och Chiewitz.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1270
Ämnen
Samlingens omfattning
16400 fotografier
17 ljudband
170 hyllmeter
1900 skisser
2519 digitala objekt
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1860-2005
Begränsa samlingen