Sökning

SLSA 1270 Svenska Teaterns arkiv (1860-2005)

Arkiv
Pjäsmanuskript, korrespondens, fotografier, administrativa och ekonomiska handlingar, affischer, scenografi- och dräktskisser, urklipp, programblad, repertoarböcker, husritningar m.m. I Svenska Teaterns arkiv ingår även ett antar mindre personarkiv gällande Adèle Weman, Nicken Rönngren, Runar Schauman, Carl-Axel Heiknert, May Pihlgren, Amos Anderson, August Arppe, Emilie Degerholm, Erik Lindström m.fl. samt ritningar av Saarinen, Benois och Chiewitz.
Samlingens omfattning
16400 fotografier
17 ljudband
170 hyllmeter
2444 digitala objekt
Språk
svenska
Signum SLSA 1270
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1860-2005