Sökning

SLSA 1275 Erik Mandelins arkiv (1890-1950)

Arkiv
Brev, manuskript, personliga handlingar, tal, tryckalster rörande Barnets borg, handlingar rörande fadern Karl Fredrik Mandelin, fotografier mm. Även handlingar med anknytning till C. G. Mannerheim.
Samlingens omfattning
0,22 hyllmeter
2 digitala objekt
3 arkivenheter
420 fotografier
Signum SLSA 1275
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1890-1950

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.