Sökning

SLSA 1298 Unga teaterns arkiv (1959-2010)

Arkiv
Protokoll, korrespondens, verksamhetsplaner och -berättelser, ekonomiska handlingar, avtal, kontrakt, pjäsmanuskript, programblad, fotografier, affischer, urklipp, filmer och ljudband,historik, årsböcker mm.
Samlingens omfattning
115 arkivenheter
2 ljudband
24 digitala objekt
40 filmer
6,5 hyllmeter
6000 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 1298
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1959-2010

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.