Sökning

SLSA 1298 Unga teaterns arkiv (1959-2010)

Arkiv

Protokoll, korrespondens, verksamhetsplaner och -berättelser, ekonomiska handlingar, avtal, kontrakt, pjäsmanuskript, programblad, fotografier, affischer, urklipp, filmer och ljudband,historik, årsböcker mm.

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1298
Ämnen
Samlingens omfattning
115 arkivenheter
2 ljudband
32 digitala objekt
40 filmer
6,5 hyllmeter
6000 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1959-2010