Sökning

SLSA 1299 Karin Mandelstams arkiv

Arkiv

Korrespondens och manuskript till dikter, noveller, kåserier, kupletter, reportage, barnprogram, översättningar m.m. samt urklipp (kolumner, recensioner m.m.)

Kontext
Arkivbildare
Karin Mandelstam
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1299 (Unik identifiering)
SLSA 1299 (Gammal teknisk)
Andra titlar
Karin Mandelstams arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 1.0 hm
Förvaringsenheter 13.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.