Sökning

SLSA 1308 Torsten Nygårds arkiv (1913-1992)

Arkiv

Loggböcker, dagböcker, anteckningar, skisser och noter i original och digital kopia samt ljudinspelningar. Materialet omfattar tiden 1940 - 1990. Även krigstida brevväxling.

Personer
Signum
SLSA 1308
Ämnen
Samlingens omfattning
31 arkivenheter
4,7 hyllmeter
933 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Fri
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1913-1992

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.