Sökning

SLSA 1308 Torsten Nygårds arkiv‎ (1913–1992)

Arkiv

Loggböcker, dagböcker, anteckningar, skisser och noter i original och digital kopia samt ljudinspelningar. Materialet omfattar tiden 1940 - 1990. Även krigstida brevväxling.

Kontext
Arkivbildare
Torsten Nygård
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1308 (Unik identifiering)
Datum
1913–1992
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 4.7 hm
Förvaringsenheter 31.0
Fotografier 933.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R