Sökning

SLSA 1326 Gurli Lindéns arkiv (1946-2012)

Arkiv
manuskript, korrespondens, tidningsurklipp och trycksaker, handlingar med anknytning till arkivbildarens verksamhet
Samlingens omfattning
2,1 hyllmeter
200 skisser
31 arkivenheter
86 fotografier
Språk
svenska
Signum SLSA 1326
Personer
Ämnen
Användarrättigheter Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum 1946-2012

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.