Sökning

SLSA 1326 Gurli Lindéns arkiv (1946-2012)

Arkiv

manuskript, korrespondens, tidningsurklipp och trycksaker, handlingar med anknytning till arkivbildarens verksamhet

Personer
Signum
SLSA 1326
Ämnen
Samlingens omfattning
2,1 hyllmeter
200 skisser
31 arkivenheter
86 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
Förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1946-2012

Inga poster ingår i arkivet/samlingen eller så är uppgifterna inte offentliga.