Sökning

SLSA 1326 Gurli Lindéns arkiv (1946-2012)

Arkiv

manuskript, korrespondens, tidningsurklipp och trycksaker, handlingar med anknytning till arkivbildarens verksamhet

Materialtyp
Arkiv
Personer
Signum
SLSA 1326
Ämnen
Samlingens omfattning
1 digitala objekt
2,1 hyllmeter
200 skisser
31 arkivenheter
86 fotografier
Språk
svenska
Användarrättigheter
förbehåll
Placering
Historiska och litteraturhistoriska samlingen
Helsingfors, Magasin R
Datum
1946-2012