Sökning

SLSA 1326 Gurli Lindéns arkiv‎ (1946–2012)

Arkiv

manuskript, korrespondens, tidningsurklipp och trycksaker, handlingar med anknytning till arkivbildarens verksamhet

Kontext
Arkivbildare
Gurli Lindén
Materialtyp
Arkiv
Signum
SLSA 1326 (Unik identifiering)
SLSA 1326 (Gammal teknisk)
Aktör för ämne
Hilma af Klint
Ämnen
Datum
1946–2012
Information om begränsad tillgång
Information om begränsad tillgång
Rajoitettu
Andra titlar
Gurli Lindéns arkiv
Samlingens omfattning
Hyllmeter ordnat 2.1 hm
Förvaringsenheter 31.0
Fotografier 86.0
Skisser/ritningar 200.0
Språk
svenska
Sökhjälp
Placering
Helsingfors, Magasin R
Relaterade platser
Öja, Karleby, Österbotten, Finland

Gurli Lindéns arkiv‎ (1946–2012) SLSA 1326

Visa hel samlingen